Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej
 

Dofinansowanie do albumu starych fotografii Tylmanowej

Muzeum Historii Polski po raz dziewiąty rozstrzygnęło konkurs w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra”. W tym roku 163 projekty otrzymały dotacje na łączną kwotę 4 mln złotych

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej otrzymał dotację w wysokości 12 tys. zł na wydanie albumu ze zdjęciami prezentującymi dawne życie materialne i duchowe w miejscowości oraz współczesny stan zabytkowej architektury.
O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczyło 4 mln zł.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.
Dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra"