Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej
 

Projekty

18.08.2014
REGULAMIN REKRUTACJI – WARSZTATY regionalne
Serdecznie zapraszamy do składania zgłoszeń na warsztaty regionalne- TERMIN zgłoszenia
do 01-09-2014 r. Warsztaty współfinansowane są w ramach działania Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe Projekty”.

REGULAMIN DO POBRANIA

Pobierz pliki


30.01.2015
Stroje ludowe oraz warsztaty regionalne w Tylmanowej
Beneficjent: Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej
Tytuł operacji „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych oraz organizacje warsztatów w miejscowości Tylmanowa
Cel operacji: kultywowanie oraz promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych i instrumentów oraz organizację warsztatów w miejscowości Tylmanowa.
Działania w ramach projektu ukierunkowane były na rozwijaniu aktywności mieszkańców pielęgnowaniu tradycji ludowej i dziedzictwa kulturowego, odtwarzaniu starych umiejętności, zwyczajów związanych z tańcem i muzyką góralską. Projekt zrealizowano na terenie miejscowości Tylmanowa w którym wzięło udział 35 osób. W ramach realizacji projektu zakupiono także stroje i instrumenty tj: 8 par portek góralskich, 4 gorsety , 16 par kierpec damskich i męskich, 6 pasów góralskich, 6 pasów ćwiekowanych, 8 serdaków góralskich, 1 kożuch tylmanowski, 6 spódnic góralskich, 1 bas oraz 1 akordeon. Zakupione instrumenty i stroje regionalne są przechowywane w siedzibie WOK Tylmanowa Tylmanowa. Stroje będą udostępniane nieodpłatnie na zajęcia i występy które mają przyczynić się do kultywowania i promocji tradycji regionu. Poprzez realizację projektu WOK stworzył dla mieszkańców z Tylmanowej warunki do rozwijania aktywności twórczej, pobudzając wyobraźnię i wrażliwość, jak również stworzył warunki na aktywnie i twórcze zagospodarowanie czasu wolnego.
Operacja realizuje wskaźnik produktu LSR – Liczba zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych i warsztatowych związanych z dziedzictwem kulturowym” w ramach przedsięwzięcia „Kultura i rekreacja w Gorcach i Pieninach” spełniając cel ogólny LSR „ Poprawa jakości życia w tym warunków zatrudnienia”
Wartość całkowita projektu : 43 855,88 zł
Kwota dofinansowania: 30000,84.zł.
Projekt został zrealizowany w na przełomie 2014-2015roku.Wniosek, złożony przez Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

K.Kubik