Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej
 

Zabawy choinkowe w WOK

Dzień 16.01.2016 w WOK-u Tylmanowa przeminął bardzo rozrywkowo. Pierwsze odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci ze szkoły podstawowej, a wieczorem dla dorosłych, z której dochód przeznaczony był na chorego chłopca z Tylmanowej.